Prodej tepla

Domů / Služby / Prodej tepla

Prodej tepelné energie chápeme jako komplexní službu, kdy zajišťujeme celkový chod provozovaného zdroje tepelné energie plynové kotelny, předávací stanice, který zahrnuje obsluhu a provoz, servis a opravy, 24 hodinový monitoring a prodej vyrobené tepelné energie. Naše společnost je držitelem všech potřebných oprávnění nutných pro výrobu, distribuci a prodej tepelné energie, a to především koncese na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, licence č. 31 na výrobu tepelné energie a licence č. 32 na rozvod tepelné energie. Obchod s tepelnou energií je plně v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. V současné době provozujeme více než 100 plynových kotelen o celkovém instalovaném výkonu cca 50 MW.

Postavíme novou kotelnu!

 

Postavíme novou plynovou kotelnu pro vytápění objektu, a to kompletně na klíč a s naším financováním.

Při volbě této varianty nabízíme zákazníkovi technické zhodnocení jím vlastněné nemovitosti. Pokud bude mít zákazník zájem, uzavřeme smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie, zpravidla na 15 let. V jejím průběhu zákazník splácí cenu investice v ceně dodané tepelné energie formou odpisů.

Pronajmeme si vaší kotelnu!

 

Pronajmeme si vaší kotelnu a zajistíme bezporuchové dodávky tepelné energie.

Délka trvání pronájmu a výše nájemného vychází z dohody smluvních partnerů. Úhrady za veškeré služby související s provozem kotelny jsou zahrnuty v ceně dodávané tepelné energie.

Koupíme vaší kotelnu!

 

Koupíme vaší kotelnu a zajistíme bezporuchové dodávky tepelné energie.

Na základě kvalifikovaného posudku oceníme a odkoupíme kotelnu pro následný prodej tepelné energie. Zákazníkovi tak umožníme získávat tepelnou energii z nejmodernějšího zdroje bez čerpání vlastních finančních prostředků. Délka smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie se odvíjí od předpokládané doby životnosti odkupovaného zařízení.

 

V případě vašeho zájmu vám rádi podáme další informace a zpracujeme konkrétní nabídku.

Podporujeme