Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Domů / Služby / Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Musím mít zpracován PENB?

Subjekty povinné ke zpracování PENB jsou vymezeny platnými legislativními nařízeními.

Povinnost mít zpracovaný PENB se vztahuje zejména na:

1. Stavebníky, vlastníky nebo společenství vlastníků jednotek

  • při výstavbě nových budov
  • při větších změnách dokončených budov

2. Vlastníky budovy nebo společenství vlastníků jednotek

  • při prodeji budovy
  • při prodeji ucelené části budovy (např. byt, nebytový prostor, který je součástí budovy)
  • při pronájmu budovy

! POZOR ! Od 1. 1. 2015 musí mít PENB všechny bytové domy a administrativní budovy s energeticky vztažnou plochou* větší než 1 500 m2.

Subjekty povinné ke zpracování PENB předkládají PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nebo bytu před uzavřením kupní smlouvy a nájemci budovy před uzavřením nájemní smlouvy. PENB musí být zároveň předán kupujícímu nebo nájemci, a to nejpozději při podpisu smlouvy.

Subjekty povinné ke zpracování PENB musí rovněž uvádět ukazatele energetické náročnosti uvedené v PENB ve veškerých reklamních a informačních materiálech týkajících se prodeje budovy nebo bytu a pronájmu budovy.

Platnost PENB je 10 let od jeho vydání.

*) Energeticky vztažná plocha je definována jako vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

Jak si mám zařídit PENB?

Veškeré informace týkající se průkazu energetické náročnosti budovy získáte od pracovníků naší společnosti:

  • osobně: budova 18, areál Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 140 00 Praha 4
  • telefonicky: 725 196 549
  • e-mail: info@promes.cz

Ceník

RODINNÝ DŮM                     BYTOVÝ DŮM                     KOMERČNÍ BUDOVA

3 999 Kč                               od 6 399 Kč*                      od 10 599 Kč*

* základní cena, konečná cena bude upřesněna na základě individuální nabídky dle velikosti a členitosti objektu.

Ceník platný od 1.1. 2015, ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH

.

Podporujeme